Ruralistas

ett ljudverk för SR Drama som handlar om en perifer stad och ett ruralt centrum, om makt, om möjligheten att sno flaggan. Att åskådliggöra ett vi. Att låta landsbygderna, småstäderna, centralorterna, Norrlands inland vara en yta för intellektualism, förändring, problematisering, nutid, aktion, framtid. Fiktionen och verkligheten och associationerna i nån slags autodidakt flätteknik.

Regi, manus, idé, klipp: Clara Bodén
Ljud, musik, klipp, mix: Cicely Irvine
Grafisk form, illustration: Ronja Svenning Berge
Producent: Camilla Blomqvist
Projektets hemsida: https://ruralistas.se/

Premiär oktober 2016, P1 Sveriges Radio